Nếu muốn viết được bài văn đạt điểm cao, ngoài việc tổ chức luận điểm sáng rõ mạch lạc, còn cần có kết cấu sáng tạo, từ mở bài đến kết bài. Cô giáo Nguyễn Thị Ninh, giáo viên tổ Văn Trường THPT Hà Nội – Amsterdam chia sẻ với thí sinh cách ôn tập […]