Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Phí ghi danh, phí giữ chỗ, phí nhập học, phí tuyển sinh, … là tên gọi của những khoản tiền khác nhau mà các bậc phụ huynh phải nộp khi đăng ký cho con em mình vào lớp 10 tại bộ máy các trường ngoài công lập, các trường có nhân tố quốc tế.

Tùy vào cách gọi, các trường sẽ đưa ra những loại phí khác nhau ở mức từ 1 triệu đến cả chục triệu đồng. Thông thường khi công bố tuyển sinh, ngoài tiền học phí và quỹ vun đắp trường, các trường còn công bố những khoản đóng góp thêm như: phí ghi danh, phí giữ chỗ, đặt chỗ, tiền hỗ trợ đầu tư lớn mạnh lớp học,… Một số khoản được quy định rõ sẽ không hoàn lại trong trường hợp học trò rút giấy má.

Tại Hà Nội, 1 số trường để phí ghi danh ở mức 1-2 triệu đồng. Riêng trường Tiểu học – THCS -THPT Nguyễn Siêu, mức phí ghi danh lên tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trường này ghi rõ, giả thiết học trò không đến học tại trường với bất kỳ bởi vì gì, phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.

Đối với các trường có nhân tố quốc tế, mức đóng được công bố tường tận và rộng rãi, tùy vào hình thức của từng hệ giải thích. Chẳng hạn, tại trường phổ thông Newton, khi đăng ký vào Hệ bán Quốc tế, phụ huynh phải nộp phí phỏng vấn là 500.000 đồng. Đối với Hệ Cambridge hay Hệ song ngữ GW, mức phí phỏng vấn là 1,5 triệu đồng.

Phụ huynh sẽ phải nộp phí giữ chỗ lên tới 10-45 triệu đồng khi đăng ký vào các trường như Trường Phổ thông Việt – Úc Hà Nội hay Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội. Phí này được quy định không hoàn lại đối với học trò mới đã hoàn tất hồ sơ nhập học nhưng không theo học tại trường nữa và có công bố bằng văn bản gửi lớp học trước 4 tuần.

Tại TP.HCM hầu hết các trường đều thu phí ghi danh. Khoản phí này ở các trường tư thục, tư thục thường để “giữ” chỗ học. Thông thường những khoản tiền này từ 1 đến vài triệu đồng để giữ chỗ cho học trò.

Tuy nhiên, ở các trường quốc tế, mức thu này lớn hơn và có nhiều loại phí hơn (phí ghi danh, phí tuyên sinh, phí nhập học) và không hoàn lại. Cụ thể như Trường Quốc Canada quy định, sau khi học trò nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng Phí tuyển sinh không hoàn lại 45,5 triệu đồng. Phụ huynh chỉ đóng Phí tuyển sinh 1 lần độc nhất vô nhị để giữ chỗ cho học trò tại trường. Ngoài ra, trước khi học trò nhập học, phụ huynh được đề xuất đóng khoản tiền đặt chỗ 34 triệu. Tiền đặt chỗ chỉ được hoàn lại khi phụ huynh gửi công bố việc giới hạn học của học trò bằng văn bản tới trường 90 ngày trước khi học trò xin giới hạn học. Nếu phụ huynh không nộp phiếu công bố nghỉ học trước 90 ngày tính từ ngày học rốt cục, lớp học không có nghĩa vụ trả lại tiền đặt chỗ.

Dưới đây là những khoản tiền mà các trường công bố (qua blog hoặc trực tiếp tới phụ huynh) trong kỳ tuyển sinh niên học mới:

Tại TP.HCM

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Tại Hà Nội

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?
Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Lê Huyền – Thúy Nga