Trường ĐH Lâm nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2018

Trường ĐH Lâm nghiệp vừa ban bố mức điểm nhận giấy má xét tuyển vào ĐH hệ chính quy năm 2018 theo 2 phương thức xét tuyển.

Cụ thể, với hình thức xét tuyển theo điểm thi THPT đất nước năm 2018, mức điểm nhận giấy má đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm dành đầu tiên gianh giới và đối tượng) như sau:

Chương trình tiến tiến (ngành nghề Quản lý tài nguyên bất chợt), ngành nghề uy tín cao (các ngành nghề Công nghệ sinh vật học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận giấy má xét tuyển là 15 điểm.

Các ngành nghề học còn lại: mức điểm nhận giấy má xét tuyển là 13 điểm.

Thời gian xét tuyển (đợt 1): từ ngày 18/7 – 5/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 6/8/2018.

Với hình thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành nghề học theo kết quả học tập năm lớp 12, hoặc 3 niên học bậc THPT, mức điểm nhận giấy má xét tuyển (đã bao gồm cả điểm dành đầu tiên gianh giới và đối tượng) như sau:

Ngành uy tín cao (các ngành nghề Công nghệ sinh vật học, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm học, Kỹ thuật cơ khí): mức điểm nhận giấy má xét tuyển là 18 điểm và điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 đạt 7 điểm trở lên.

Các ngành nghề học còn lại: mức điểm nhận giấy má xét tuyển là 15 điểm.

Trường ĐH Lâm nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2018
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2018
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2018
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2018

Thời gian xét tuyển từ ngày 18/7 – 5/8/2018. Các đợt xét tuyển tiếp theo từ ngày 6/8/2018.

Địa điểm nộp giấy má, thí sinh nộp giấy má theo các hình thức sau:

+ Thí sinh nộp giấy má trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

+ Thí sinh có thể đẳng ký xét tuyển trực tuyến trên trang web của Trường ĐH Lâm nghiệp theo liên hệ: http://dangkyxettuyen.vnuf.edu.vn/

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Bản photo học bạ THPT; Bản photo các hồ sơ dành đầu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 18/8/2018.

Địa điểm nhập học tại Hội trường lớn G6, Trường ĐH Lâm nghiệp.

Hàng năm lớp học trích khoảng gần 10 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên có cảnh ngộ cạnh tranh nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thanh Hùng

Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 14-16

Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông tải TP.HCM từ 14-16

Trường ĐH Giao thông tải TP.HCM thông báo điểm sàn nhận giấy má xét tuyển theo kết quả thi THPT đất nước từ 14-16 điểm.

ĐHQG Hà Nội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 9 trường, khoa thành viên

ĐHQG Hà Nội thông báo điểm nhận giấy má xét tuyển của 9 trường, khoa người tham gia

Ngày 14/7, ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng nhận giấy má đối với thí sinh dùng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 cho 6 trường và các khoa trực thuộc.

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Mở TP.HCM

Điểm sàn nhận giấy má xét tuyển vào Trường ĐH Mở TP.HCM

Trường ĐH Mở TP.HCM vừa thông báo điểm nhận giấy má xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT đất nước 2018.