ĐỊNH KHOẢN TRONG KẾ TOÁN

Định khoản là công việc không thể thiếu trong kế toán. Tuy nhiên, có những loại tài khoản rất khó để định khoản. Vậy định khoản như thế nào cho nhanh chóng và chính xác nhất. Dịch vụ kế toán lV xin định nghĩa về định khoản và các nguyên tắc của định khoản.

Công ty dịch vụ kế toán LV chuyên cung cấp gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng với phương châm làm việc Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm,kế toán LV là nơi xứng đáng để quý khách hàng trao đặt niềm tin trọn vẹn.

I.KHÁI NIỆM ĐỊNH KHOẢN:

 • Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của Nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên Nợ, bên Có của tài khoản kế toán có liên quan. Có 2 loại định khoản kế toán là định khoản giản đơn và định khoản kế toán phức tạp

 • Định khoản kế toán giản đơn là định khoản kế toán chỉ liên quan tới 2 loại tài khoản kế toán tổng hợp. Còn định khoản phức tạp là định khoản kế toán liên quan tới 3 tài khoản kế toán tổng hợp trở lên.

II.CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN:

 • Bên trái : bên Nợ

 • Bên phải : Bên có

 • Tổng tài sản = tổng nguồn vốn

 • Bên Nợ ghi trước – bên Có ghi sau

 • Dòng ghi Có phải lùi vào so với dòng ghi Nợ

 • Nghiệp vụ phát sinh tăng ghi một bên, nghiệp vụ phát sinh giảm ghi một bên

 • Số dư ghi bên số phát sinh tăng

 • Đối với các tài khoản lưỡng tính số dư có thẻ nằm bên Nợ, có thể nằm bên Có

 • Tài khoản loại 5, 6, 7, 8, 9 không có số dư

 • Bên Trái: Bên Nợ

 • Biên Phải: Bên Có

 • Nợ – Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ước

 • Việc ghi Nợ là ghi số tiền thực hiện ở Bên Nợ

 • Việc ghi Có là ghi số tiền thực hiện ở Bên Có

 • Bạn cần nhớ mẹo ghi nhớ định khoản kế toan sau:

 • TK đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất TÀI SẢN

 • TK đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐN

 • Các TK mang T/C TS: 1,2,6,8: Tăng bên Nợ – giảm bên Có

 • Các TK mang T/C NV: 3,4,5,7: Tăng bên Có – giảm bên Nợ.

Lưu ý:  các TK đặc biệt: TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung. TK 214: tăng bên có, giảm bên Nợ. TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên có.

Gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng:

 • >> [w]: www.ketoanthuelv.com

 • >> [h]: 0916 731 817 – 0973 957 877

 • >> [f]: dịch vụ kế toán LV

Ví dụ định khoản kế toán :

 • Doanh nghiệp mua hàng hoá đã nhập kho, trả bằng chuyển khoản, số tiền 500.000.000 triệu.

Với nghiệp vụ này, kế toán thực hiện 5 bước định khoản như sau:

 • Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan. Nghiệp vụ này liên quan đến 2 đối tượng kế toán là tiền gửi ngân hàng và hàng hoá

 • Bước 2: Xác định tài khoản liên quan. Nghiệp vụ này liên quan đến 2 tài khoản là TK “Hàng hoá” và TK “TGNH”.

 • Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng. Nghiệp vụ này làm cho TGNH giảm xuống và hàng hoá tăng lên.

 • Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có. Theo kết cấu tài khoản, hàng hoá là tài sản, khi nó tăng được ghi bên Nợ TK”Hàng hoá” và tiền gửi ngân hàng cũng là một tài sản, khi nó giảm được ghi bên Có TK “TGNH”.

 • Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản. Số tiền ghi vào TK”Hàng hoá” là 500 triệu và TK”TGNH” cũng là 500 triệu.

Nắm được hệ thống tài khoản và các nguyên tắc định khoản là các các bạn có thể định khoản một cách nhanh chóng và chính xác. Mọi thắc mắc về thuế quý khách vui lòng liên hệ Công ty kế toán LV để được tư vấn cụ thể hơn.

Trân trọng!

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

Gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng:

 • >> [w]: www.ketoanthuelv.com

 • >> [h]: 0916 731 817 – 0973 957 877

 • >> [f]: dịch vụ kế toán LV